Topbar header

1-2-3

Vedligeholdelse af ældre produkter kan sluge mange ressourcer internt. Fejlretning af et testværktøj, som anvendes til serviceformål kan være besværliggjort af, at de der i tidernes morgen forestod udviklingen er rejst. Leax har udviklet et koncept som netop sigter mod disse typer af opgaver.


1-2-3 giver nyt liv, eller forlænger levetiden for produkter, ved at Leax overtager
vedligeholdelsen og produktionen af produkterne:

Leax kan tilbyde en total aftale om løbende vedligeholdelse af produktet både med hensyn til
software og hardware.
Leax har indgået en samarbejdsaftale med en mellemstor EMS'er og kan derfor også tilbyde ordremodtagelse, produktion, lagerføring og
forsendes til slutkunden.

1-2-3 er et skalerbart produkt - vælg det, der passer til virksomhedens aktuelle behov - om det
er den totale løsning eller blot enkelte dele heraf.
Gi' os et opkald og beskriv dit produkt i korte vendinger.

Leax bearbejder opgaven og vender tilbage med et oplæg som vi præsentere på et fælles
arbejdsmøde.