Topbar header

Kommunikationsplatformen ETNA

Med Leax ETNA kommunikationsplatformen er man i stand til at overvåge og kontrollere fjerntplacerede enheder eller maskiner direkte fra eksisterende forretningssystemer. Det kan f.eks. være vitale pumpe-brønde i fjernvarmenettet, skilte-styring i forbindelse med vejanlæg, salgsautomater osv. Fælles for dem alle er, at de ofte er spredt med geografiske afstande, at forbindelsesmulighederne er begrænsede eller kostbare, men at overvågning og styringsmuligheder er vital for at tingene fungerer. ETNA kommunikationsplatformen indeholder state-of-the-art GSM/GPRS technology, en avanceret serverplatform, der muliggør styringen af mange tusinde ETNA enheder og en database-server, der danner interface til eksisterende forretningssystemer.

De 3 komponenter

ETNA kommunikationsplatformen består af 3 hovedkomponenter; ETNA-IO enhederne (ETNA-devices), som er placeret i og ved det udstyr, som skal styres og overvåges,  CommunicationManager (ComMgr), som har til opgave at organisere netværket af de mange ETNA-enheder og data til og fra kundes forretningssystem, der lagres i Databasen.

ETNA-system overview

figur som viser de forskellige komponenter i ETNA kommunikationsplatformen.

Kundespecifik interface

I alle moderne forretningssystemer indgår databaseteknologi som en vital komponent. Derfor er det primære interface mellem ETNA og kundens forretningssystem opbygget omkring en database. Derved benytter vi en teknologi, som er kendt, enkel og ukompliceret, når ETNA skal interface til eksisterende systemer.

ETNA-2

ETNA-2 platformen er en udvidelse af den eksisterende ETNA med et lokal wireless network. Det betyder bl.a. at ETNA-devices nu kan være base-station for et 2.4GHz netværk bestående f.eks. af en række sensor enheder. ETNA-2 platformen er baseret på IEEE 802.15.4* standarden. Det øverste lag i protokollen er special udviklet af Leax med fokus på ressource- og batteriforbrug. Det betyder, at den samlede software kommunikationspakke fylder under 20KB ROM og at batteriforbruget er under 1W pr. år. således, at simple sensor enheder kan forsynes fra knap-celle batterier!